Home
onderzoek
project
seminaries
links

Hier kunt u documenten downloaden van verschillende projecten die u kunnen inspireren bij de voorbereiding en implementatie van telewerken.

Nieuw: Telewerkhandleiding van het opleidingsproject Anders Werken is opgenomen in de HR-toolkit van het Vlaams ESF Agentschap. De handleiding werd gevalideerd door experten >>

Project Vlaanderen e-Werkt:

De starterskit ontwikkeld in 2003-2004 door ADM i.s.m. andere organisaties in het kader van dit project, bevat volgende hoofdstukken:

1. Voorwoord (leidraad bij gebruik starterskit, ...)>>

2.Positionering van e-Werken (typen, voor- en nadelen, ...)>>

3. HR Aspecten (arbeidsovereenkomst, telewerkbaarheid, kosten, ...)>>

4. Juridische Aspecten (2003, excl. CAO 85)>>

5. Technologische Aspecten>>

6. Addendum (bronnen, links, auteurs, ...)>>

Instrumenten:

Vragenlijst kandidaat telewerkers>>

Geschiktheidschecklist>>

Aanvraagformulier telewerken>>

 

Project Anders Werken:

De handleiding ontwikkeld door o.a. Markant vzw & Nito, kunt u in z'n geheel downloaden of aparte hoofdstukken op de website van Markant:

Volledige handleiding (2.6 MB, PDF)>>

Afzonderlijke hoofdstukken>>

Nieuw: Handleiding is opgenomen in de HR-toolkit van ESF-Vlaanderen. De handleiding werd gevalideerd door experten. ESF-product Anders Werken>>

SUSTEL, Sustainable Telework:

In dit Europees project werden onder meer instrumenten ontwikkeld, waaronder checklists, die u kunnen inspireren bij de voorbereiding van een telewerkproject.

Checklist kandidaat telewerkers>>

Vragenlijst kandidaat telewerkers>>

Vragenlijst introductie telewerken>>